OceanNet

Cənubi Qafqazın iqtisadi baxımdan ən inkişaf etmiş ölkəsi olan Azərbaycanın Amerika, Avropa və Asiya ölkələri ilə geniş ticarət əlaqələrinin mövcud olması hər il ölkədə irihəcimli daşınma və təchizat işlərinin həyata keçirilməsinə səbəb olur. Eyni zamanda Azərbaycan şərq və qərb ölkələri arasında strateji baxımdan mühüm yük daşınması yolunda yerləşir. Yuxarıda qeyd olunan bütün aspektləri, Azərbaycanın genişlənməkdə olan daşınma və təchizat xidmətləri üzrə perspektivlərini nəzərə alaraq biz Bakıda OceanNet Azerbaycan B.V şirkətinin nümayəndə ofisini təsis etmişik.

- Haqqımızda
- Fəlsəfəmiz
- OceanNet-də Xeyr cavab deyil
- Komandamız

Facebook feed

This facebook feed is not available because the cookies are disabled. The cookies can easily be activated.
Follow us on: Follow us on Facebook Follow us on Twitter
OceanNet
Accept
We use cookies to improve the user experience on our website, to keep statistics and to give you access to our social media.
By using this website or by pressing the agreement, you agree to our cookie policy. You can not accept cookies either.